Caça

Caça

Les funcions i competències en matèria de caça del Govern de les Illes Balears, assignades al Servei de Caça de la Direcció General de Biodiversitat, varen ser traspassades als Consells Insulars l'1 d’octubre de 2010 a Mallorca i a partir de l'1 de gener de 2011 a Menorca, Eivissa i Formentera (Decret 106/2010, de 24 de setembre).

Aquí trobareu tota la informació relacionada amb la caça i la pesca fluvial a Mallorca.

Centre Cinegètic de Mallorca

La finca de Capocorb del municipi de Llucmajor està gestionada pel Consell Insular de Mallorca per a la realització d’activitats formatives durant la pràctica de l’activitat cinegètica.

Podran accedir-hi a la realització d’activitats formatives i pràctiques cinegètiques tots els practicants d’aquesta activitat de Mallorca.