Política de privacitat

El Consell de Mallorca garanteix la confidencialitat i la protecció de les dades personals obtingudes a través d’aquest lloc web, d’acord amb els termes que estableixen el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD), i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD).
El Consell de Mallorca asumeix la responsabilitat de complir la legislació vigent en matèria de protecció de dades i té l’objectiu de tractar les dades personals de manera lícita, lleial i transparent.
El Consell de Mallorca entén que les persones usuàries d’aquest lloc web, quan faciliten les seves dades personals i utilitzen el lloc web, han llegit i han entès els termes relacionats amb la informació de protecció de dades de caràcter personal.
 

QUI ÉS EL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT?

El Consell de Mallorca

 

COM POTS CONTACTAR AMB EL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT?

Carrer del Palau Reial, número 1, 07001, Palma, Illes Balears, Espanya.

 

AMB QUINA FINALITAT SÓN TRACTADES LES DADES?

La finalitat principal per a la qual recollim informació personal és facilitar i millorar el servei que, com a ciutadà o turista, esperes del Consell.
A continuació, exposam les finalitats principals del tractament:

•    Complir les obligacions legals, incloent, sense ànim limitador, la Llei 10/2010, de prevenció de blanqueig de capitals i de finançament del terrorisme.
•    Gestionar la reserva o el lloguer de serveis de refugis, d’instal·lacions esportives…
•    Gestionar un compte personal amb registre únic per utilitzar-lo en l’adquisició de productes i serveis oferits en els webs del Consell.
•    Canalitzar les sol·licituds d’informació, de suggeriments i reclamacions per gestionar-les i resoldre-les.
•    Fer enquestes per millorar els nostres serveis.
•    Realitzar perfils i anàlisis sobre el comportament de les persones usuàries quan utilitzen els nostres webs o aplicacions, però només si la persona usuària dona el seu consentiment.
•    Informar sobre les actualitzacions de productes i serveis, però només si la persona usuària dona el seu consentiment.
 

 

COM RECOLLIM LA INFORMACIÓ?

Recollim informació personal per diferents mitjans. En alguns casos, quan contactes amb nosaltres per compartir la teva informació personal i, en d’altres, obtenim les teves dades personals utilitzant altres mitjans.
A continuació, t’explicam les diferents vies a través de les quals recollim informació personal i alguns exemples d’utilització d’aquesta informació:

Informació que ens facilites: recollim informació personal a través d’alguns webs del Consell, quan contractes un servei, quan emplenes un formulari o d’altres. En qualsevol cas, en el moment de la recollida t’informam de qui és el responsable del tractament, la finalitat de la recollida, els destinataris de la informació, així com la forma d’exercir els drets que t’atorga la legislació vigent en protecció de dades. Generalment, la informació personal que ens facilites són: nom, cognoms i adreça electrònica.

Informació que recollim de les visites als webs: obtenim i emmagatzemam informació personal limitada i estadístiques globals anònimes de totes les persones que visiten els nostres webs, ja sigui perquè ens faciliten aquesta informació de forma activa o simplement perquè naveguen pels webs. La informació que recollim inclou l’adreça d’Internet (IP) del dispositiu que utilitzen, el programa de navegació, el sistema operatiu, la data i hora de l’accés, l’adreça d’Internet del servidor web al qual han accedit i també informació sobre com utilitzen els nostres webs.
Utilitzam aquesta informació per saber el temps de càrrega dels nostres webs, com s’utilitzen, el nombre de visites a les diferents seccions i el tipus d’informació que més atreu els visitants. També ajuda a identificar si el web funciona correctament i, si detectam errors en el funcionament, a solucionar-los i a millorar el rendiment dels webs, per poder oferir un millor servei.
Aquesta informació es recull a través de les galetes. Per a més informació, consulta la política de galetes que trobaràs en cada un dels webs del Consell.

Xarxes socials: cada vegada és més freqüent l’ús de les xarxes socials i, en aquest sentit, el Consell de Mallorca és present en la majoria d’aquestes xarxes.
La informació que recollim a través de les xarxes socials, de vegades, inclou informació personal que es troba disponible en línia i per al públic. Sempre ens asseguram que tota la informació que utilitzam és atribuïda a la seva font de forma correcta o és anònima.
És probable que aquestes xarxes socials tenguin polítiques de privacitat pròpies, mitjançant les quals t’expliquen com utilitzen i comparteixen la informació personal. Et recomanam que revisis detingudament les polítiques de privacitat abans d’utilitzar aquestes xarxes socials, per estar segur en la forma en què la teva informació personal es recopila i es comparteix.

Telèfon mòbil: les aplicacions del Consell de Mallorca disposen d’una eina de geolocalització amb la finalitat de determinar la ubicació i conèixer de manera anònima els hàbits i gusts dels usuaris de l’app.
Tenir activada la funció de geolocalització del dispositiu mòbil et permet aprofitar totes les funcionalitats de les aplicacions i ajuda a la millora i sostenibilitat de l’illa. Si no tens activada la geolocalització, t’informarem i et demanarem permís prèviament amb una notificació.
No utilitzarem aquest servei de geolocalització per facilitar la teva ubicació a tercers, llevat que sigui per imperatiu legal.
La majoria de dispositius mòbils proporcionen a les persones usuàries la possibilitat de desactivar els serveis de localització. El més probable és que aquesta opció es trobi en el menú de configuració del dispositiu. Si tens dubtes sobre com desactivar els serveis de localització del dispositiu, posa’t en contacte amb l’operador de serveis mòbils o amb el fabricant del dispositiu.
 

QUINA ÉS LA BASE QUE ENS LEGITIMA PER AL TRACTAMENT DE LES DADES?

Per al tractament de les dades personals, ens basam en la legitimació per diversos motius:
•    Per complir obligacions legals.
•    Per interès legítim, per exemple, per motius de seguretat, per millorar els continguts, serveis i productes a través d’estudis de mercat o per gestionar les sol·licituds, consultes o possibles reclamacions
 

DURANT QUANT DE TEMPS TRACTAREM LES DADES?

Només emmagatzemam la teva informació personal en la mesura que la necessitam per poder utilitzar-la segons la finalitat per a la qual es va recollir i segons la base jurídica del tractament de conformitat amb la llei aplicable. Mantenim la teva informació personal mentre hi hagi una relació o mentre no exerceixis el teu dret de supressió i/o limitació del tractament.
En aquests casos, mantindrem la informació degudament bloquejada, sense donar-li cap ús, mentre pugui ser necessària per a l’exercici o per a la defensa de reclamacions o mentre pugui derivar-se algun tipus de responsabilitat judicial, legal o contractual del teu tractament que hagi de ser atesa i per a la qual cosa sigui necessària la recuperació.
 

FAREM TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS DE LES DADES?

La informació personal que recollim resideix a Espanya i no està previst que les dades personals de les persones interessades es transfereixin a tercers països ni a organitzacions internacionals.

 

QUINS DRETS T'EMPAREN EN RELACIÓ AMB EL TRACTAMENT DE LES DADES PERSONALS?

D’acord amb el que es preveu en el RGPD i la LOPDGDD, t’informam que pots exercir els drets següents:
•    Accedir a les dades: tens dret a accedir a les teves dades per saber quines dades personals s’estan tractant.
•    Rectificar o suprimir les dades: en determinades circumstàncies, tens dret a rectificar les dades personals inexactes que et concerneixen i que siguin objecte de tractament per la part responsable o, fins i tot, tens dret de sol·licitar-ne la supressió quan, entre altres motius, les dades han deixat de ser necessàries per a les finalitats per a les quals es varen recollir.
•    Limitar del tractament de les dades: en determinades circumstàncies, tens dret a sol·licitar la limitació del tractament de les teves dades. En aquest cas, t’informarem que només es conservaran per a l’exercici o per a la defensa de reclamacions d’acord amb el que es preveu en el RGPD i la LOPDGDD.
•    Sol·licitar la portabilitat de les dades: en determinades circumstàncies, tens el dret a rebre les dades personals pròpies que ens hagis facilitat, en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica, i a trametre-les a un altre responsable de tractament.
•    Oposar-se al tractament de les dades: en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la situació particular, tens dret a oposar-te al tractament de les teves dades. En aquest cas, el responsable del tractament ha de deixar de tractar-les llevat que tengui motius legítims imperiosos o per a l’exercici o per a la defensa de possibles reclamacions.
 

TENS DRET A FER UNA RECLAMACIÓ?

Sí. Com a persona interessada i especialment quan no hagis rebut una resposta satisfactòria en l’exercici dels teus drets, tens dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. A aquest efecte, pots adreçar-te al web de l’Agència: www.agpd.es.
Abans de presentar aquesta reclamació, pots adreçar-te per escrit al Consell de Mallorca, carrer del Palau Reial, 1, 07001, Palma, Illes Balears, Espanya
 

RECLAMACIONS I DUBTES

Pots adreçar queixes, reclamacions, sol·licituds i dubtes sobre el servei a través del formulari de queixes i reclamacions disponible en la Seu Electrònica https://seu.conselldemallorca.net/fitxa?key=5035.
Atendrem tots els dubtes i, especialment, les queixes i els suggeriments el més aviat possible, sense sobrepassar en cap cas els terminis legalment establerts.
Aquesta informació de protecció de dades s’ha revisat i actualitzat el juliol de 2021.