Sobre Mallorca

Mallorca, situada en la Mediterrània més occidental, és l’illa més gran de l’arxipèlag balear. La ubicació estratègica a les rutes marítimes comercials va fer que, al llarg dels segles, diferents cultures recalassin a l’illa. El seu llegat es pot percebre avui a través dels monuments, les tradicions i la gastronomia.

ORGANITZACIÓ TERRITORIAL

Les Illes Balears (Mallorca, Menorca, Eivissa, Formentera, Cabrera i altres illes adjacents) conformen una de les desset comunitats autònomes de l’Estat espanyol. El Govern de les Illes Balears exerceix el control administratiu i polític sobre el conjunt dels territoris insulars. A més, cada illa té el seu propi consell insular com a institució representativa i de govern (Consell de Mallorca). L’illa es divideix territorialment en 53 municipis i Palma és la capital de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i també de Mallorca. 

GEOGRAFIA

L’illa té una extensió de 3.640 km² i 550 km de costa, en la qual alternen platges de tipologia diversa (grans arenals, petites cales d’arena, cales de còdols...) amb penya-segats i costa escarpada. Geogràficament es poden distingir sis zones: la Tramuntana, el Raiguer, el Pla, el Llevant, el Migjorn i Palma. La serra de Tramuntana presenta els cims més alts, alguns dels quals superen els 1.000 metres. El Puig Major, amb 1.445 metres, és el més elevat. La distància màxima a l’illa és d’aproximadament 100 kilòmetres des d’un extrem a l’altre. 

CLIMA

Mallorca presenta un clima típic mediterrani, amb temperatures càlides durant l’estiu i suaus a l’hivern. A l’estiu, les temperatures diürnes superen de forma habitual els 30 °C, temporada de sol i platja. Però Mallorca ofereix més de 300 dies de sol a l’any, per la qual cosa qualsevol època és bona per visitar l’illa. Durant la primavera i la tardor, les temperatures solen ser agradables i fins i tot es pot gaudir d’alguns dies de platja.  Aquesta època també és ideal per recórrer l’illa, visitar els recursos turístics i practicar activitats esportives como ara ciclisme i senderisme. Els hiverns són suaus, perfectes també per practicar esport i gaudir d’unes vacacions actives, o també per descobrir la vertadera illa de la calma ja que en aquesta estació l’afluència de turistes és menor.  

La temperatura de l’aigua oscil·la entre els 13 °C a l’hivern, als 15-18 °C a la primavera, fins a superar els 20 °C a l’estiu.

IDIOMA

Com a la resta de les Illes Balears, hi ha dues llengües oficials: el català, llengua pròpia, i el castellà, llengua oficial de l’Estat espanyol; però és habitual escoltar altres llengües a causa de la gran afluència de turistes i a la multiculturalitat dels residents.

MONEDA

La moneda oficial és l’Euro, igual que a la resta de països de la Unió Europea integrats a la Unió Monetària.

POBLACIÓ

La població és de 900.000 habitants, aproximadament el 80 % de tota la població de l’arxipèlag balear. Quasi la meitat dels residents viuen a la capital, Palma. 

ECONOMIA

El turisme conforma el motor de l’economia insular des dels anys 60, amb una gran especialització en aquest sector. La indústria, la construcció i el sector primari tenen un paper menys destacat.

RELIGIÓ

A Espanya cap confessió té caràcter estatal. No obstant això, la tradició catòlica està molt arrelada. D’altra banda, l’arribada de turistes i la presència de residents d’altres països fa que hi hagi varietat de religions i de llocs de culte.