Back Sant Blai

Sant Blai

Festa que consisteix en una missa solemne a l'oratori i tradicional ungida del coll dels fidels amb oli beneït, que ens protegeix dels mal de coll. Després a les dependències i jardins de l'oratori es vénen els panetets de Sant Blai. Normalment la gent acudeix a Sant Blai "sense fum", a peu o en bicicleta.