Retour Fars de Migjorn

P2

Fars de Migjorn

Difficulté: Moyen
Distance: 151,5 km
Dénivelé: 945 m

Uneix els dos principals fars de la zona, Cap Blanc i ses Salines i passa per ses Salines, es Llombards, Santanyí, Cas Concos, Porreres i Algaida.

Es parteix de la Platja de Palma pels carrers Maria Antònia Salvà, Dragonera i Sant Cristòfol cap a la carretera vella de Llucmajor Ma-6020, la qual disposa de carril bici segregat. Continua per la via de servei de l’autopista Ma-19. A l’altura del polígon industrial de Son Noguera es desvia pel camí del Palmer i a continuació pel camí de sa Torre per arribar a la carretera Ma-6014.

Es passa pel far des Cap Blanc i es continua per aquesta carretera fins al poble de ses Salines. Per la carretera Ma-6110 es visita el far del cap de ses Salines, i per la carretera Ma-6100 es passa pels pobles d'es Llombards i Santanyí.

Per la carretera Ma-14 s’arriba a Cas Concos, girant després cap a l’oest pel camí des Mussol, pel camí des Rossells i el camí de Son Xorc en direcció al poble de Campos.

S’abandona aquest poble en direcció nord cap a Porreres per la carretera Ma-5040. Des de Porreres el proper objectiu és el poble de Montuïri, al qual s’arriba pel camí de Banyeres, el camí vell de Porreres i el camí de Son Bascós.

De Montuïri es dirigeix a Algaida per la carretera Ma-5017 i el camí vell de Porreres. Es continua pel camí de Cas Brau per arribar a la carretera de Manacor Ma-15. Per la via de servei d’aquesta carretera s’arriba fins al desviament de la carretera Ma-5013 (camí de sa Síquia). La carretera s’abandona pel camí de Son Binissalom, a través del qual s’accedeix al nucli de Sant Jordi. Es continua per s’Aranjassa i es retorna a la Platja de Palma per la carretera Ma-6011, la carretera Ma-6012 (camí de Son Fangos), es Pil·larí i el camí de ses Meravelles.

Vous pouvez sélectionner plus d'un refuge dans la liste, à partir du bouton "réserver sélectionné" en bas, vous pouvez faire la réservation.

La météo

Température max.

Température min.

Lieux à proximité

Choisissez les options à afficher sur la carte:

Modifier