Retour Llogarets del Llevant

M1

Llogarets del Llevant

Difficulté: Faible
Distance: 95 km
Dénivelé: 900 m

Tot i que no són tan coneguts com els llogarets del Pla, al Llevant també hi ha un seguit de pobles que conserven la idiosincràsia rural de l’illa. Així aquesta ruta passa per Son Carrió, Son Negre de Manacor, Cas Concos, s’Alqueria Blanca, Calonge, s’Horta i Son Macià.

Es parteix de cala Millor (rodona entre avinguda sa Coma / camí de Son Moro) pel camí de Son Moro fins a la carretera Ma-4023. Continua fins el poble de Son Carrió per un camí pertanyent a la xarxa local i segueix cap a Manacor per la carretera Ma-4021, la qual passa pel llogaret de Son Negre.

S’abandona Manacor pel camí de Son Fangos pel qual s’arriba a la carretera Ma-5110 i posteriorment a Felanitx. D’aquest poble es pren el camí des Quetgle o camí vell de Santanyí fins a Cas Concos.

Es continua per la carretera Ma-14 fins a Santanyí. Es travessa el poble pels carrers de Felanitx i de Mondragó i s’abandona pel camí de Mondragó, que aviat es deixa per agafar el camí de Son Garrot i el camí de Son Marimon. La pròxima destinació és el poble de s’Alqueria Blanca al qual s’arriba pel camí de sa Torre.

Segueix per la carretera Ma-4012 fins a Calonge i s’Horta i per la carretera Ma-4014 fins al desviament de Son Macià. Arriba al poble per una carretera local i l’abandona pel camí de So na Moixa fins a la carretera Ma-4015. Després d’un curt tram per aquesta pren pel camí dels Presos fins a la carretera de Manacor a Porto Cristo, Ma-4020.

Travessa aquesta carretera i continua pel camí de sa Gruta, travessa la carretera Ma-4024 i arriba fins a la carretera Ma-4021 la qual pren en direcció a la carretera Ma-4023.

Finalitza el recorregut a l’avinguda de les Palmeres de sa Coma on arriba per la carretera Ma-4021 i l’avinguda de les Savines.

Vous pouvez sélectionner plus d'un refuge dans la liste, à partir du bouton "réserver sélectionné" en bas, vous pouvez faire la réservation.

La météo

Température max.

Température min.

Lieux à proximité

Choisissez les options à afficher sur la carte:

Modifier