Retour Llogarets del Raiguer

A1

Llogarets del Raiguer

Difficulté: Faible
Distance: 84,2 km
Dénivelé: 679 m

Entre Inca i les badies del Nord hi ha un seguit de llogarets i petis pobles que aquesta ruta permet conèixer. Així sortint d’Alcúdia es passa per Ullaró, Campanet, Binibona, Caimari, Moscari i Búger. Es torna per sa Pobla i Muro.

La ruta té el seu inici al creuer entre les carreteres Ma-12 i Ma-3413 per dirigir-se en direcció nord cap a la ciutat d’Alcúdia. Es surt de la ciutat per la carretera Ma-13 que és abandonada aviat per agafar el camí des Braçals en direcció a Pollença.

S’arriba a la carretera Ma-2202 i es continua pel camí de Can Bou Ros. Es travessa la carretera Ma-2201 i es continua pel camí de Can Porquer fins a desembocar a la carretera Ma-2200 la qual es segueix en un curt tram.

La mateixa s’abandona per agafar el camí vell de Campanet a Pollença el qual es recorregut fins a l’altura de les coves de Campanet, moment en què s’agafa el camí de na Pontons en direcció a la carretera d’Inca i posteriorment es desvia cap al llogaret d’Ullaró.

D’Ullaró es continua fins a Campanet d’on es surt pel camí d’Alboraiet fins a un creuer on es pren el ramal de la dreta que arriba al llogaret de Binibona. Es continua fins a Caimari i es surt pel camí de ses Deveres i es continua per la carretera Ma-2131 fins a Moscari.

Del poble es surt en direcció sud pel camí vell d’Inca i el camí vell d’Inca a Pollença. Es travessa l’autopista Ma-13 i s’encamina cap el poble de Búger pels camins des Pous i des Torrentó. El proper objectiu és sa Pobla on s’arriba per la carretera Ma-3422.

Es surt en direcció sud per la carretera de Llubí Ma-3501 la qual s’abandona per girar pel camí de na Pontons. La ruta passa al costat de l’ermita de Sant Vicenç i pel camí del mateix nom arriba al poble de Muro.

Per les carreteres Ma-3411 i Ma-3412 arriba a Santa Margalida i fent un recorregut per les carreteres Ma-3400, Ma-3402 i Ma-3413 arriba a Can Picafort.

La carretera Ma-12 que recorre el litoral serveix per tancar la ruta a la platja d’Alcúdia.

Vous pouvez sélectionner plus d'un refuge dans la liste, à partir du bouton "réserver sélectionné" en bas, vous pouvez faire la réservation.

La météo

Température max.

Température min.

Lieux à proximité

Choisissez les options à afficher sur la carte:

Modifier