Retour Mercat d'Alaró

Mercat d'Alaró

Es tractava d'un mercat en el qual es comerciava sobretot amb productes agraris, fruites i verdures. A finals dels anys 90, amb la finalitat d'atreure més placers i compradors, es va passar el mercat a dissabte.

Actualment, junt als productes anteriorment esmentats, cal destacar la incorporació de nou placers que es dediquen a la venda d'embotits, fruits secs, roba, flors o artesania.

Els firaires provenen majoritàriament de la zona del Raiguer i del Pla de Mallorca, mentre que els compradors són en gran part veïnats del poble, tot i que hi acudeix un important nombre de persones que aprofiten per visitar la localitat els caps de setmana.

Ver localización Voir l'emplacement

Données d'intérêt

Adresse:

Pl. de la Vila

Alaró

La météo

Température max.

Température min.

Information

Programme:

Obert tot l'any*

Dissabtes 8.00-14.00

Lieux à proximité

Choisissez les options à afficher sur la carte:

Modifier

Modifier