Retour Santa Eugenia

Santa Eugènia

 © Ajuntament de Santa Eugènia

Santa Eugènia és un municipi del pla de Mallorca situat devora el Puig de Son Marrón. Els 1600 habitants estan dins 4 nuclis de població, el nucli de Santa Eugènia, Ses Alqueries, Ses Coves i Ses Olleries. Els tres llogarets són de gran valor patrimonial i declarats BIC a l'any 2009. 

Santa Eugènia és un municipi sobretot rural on el paisatge de vinyes cada vegada té més presència dins els camps Taujans. 

Taujanes i Taujans és el gentilici dels qui viuen a Santa Eugènia. 
Santa Eugènia és un poble viu on tothom és ben rebut i on tothom vol quedar quan el coneix.