Petra

Petra © Ajuntament de Petra
Bonany © Ajuntament de Petra
Museu © Ajuntament de Petra
Església © Ajuntament de Petra

El municipi de Petra és un dels més representatius de la denominada Mallorca interior. El seu paisatge rural, el nucli urbà i la seva gent ens mostren encara molts aspectes de la Mallorca genuïna i tradicional, avui dia ja perduts o desvirtuats a molts altres indrets de l’Illa. 

Pel que fa a monuments i indrets rellevants, cal destacar el nucli antic del poble, que està declarat Bé d’Interès Cultural, tant pel seu valor històric i urbanístic com pel conjunt de construccions tradicionals i monuments. Entre els monuments destaquen els edificis religiosos de l’Església parroquial de Sant Pere (d’estil gòtic tardà) i el Convent de Sant Bernadí (d’estil renaixentista i barroc). Altres edificis d’interès són l’antic Convent de les Monges (actualment destinat a Centre de Dia i a altres serveis a la comunitat), la Sala (Antic hospital, després Cases Consistorials), l’antiga Estació del Tren, les Escoles Velles (actualment oficines Municipals), l’antic Quarter de la Gaurdia Civil (ara Teatre Municipal i escola de música), la peixateria, etc.

Igualment cal destacar els espais que recorden la figura de Juníper Serra, com són la seva casa pairal i el Museu, o el monument aixecat a la plaça que du el seu nom. Per altra banda, encara es conserven molts exemples de cases tradicionals i altres construccions de gran valor etnològic: molins fariners, cellers (com els de Ca’n Casta o el de Son Caló), etc. 

A Fora Vila, destaquen el Santuari de Bonany, els jaciments arqueològics de la prehistòria (Son Homar, Termenor, cova dels Voltors, etc.) i el patrimoni etnològic: cases de possessió (com son Santandreu, son Gurgut, Es Pujol, Son Mieres o ses Cabanasses, entre d’altres), cases de pagès, casetes, barraques, fonts, sínies, pous, etc. 

La visita encara serà més gratificant si un aprofita per gaudir de l’oferta gastronòmica típica de Mallorca i productes típics elaborats tradicionals o artesanals o de les seves festes tradicionals. 

A la vegada, el poble ofereix una gran oferta de petits comerços, empreses i indústries familiars.