Consells i Precaucions

A TENIR EN COMPTE

Durant la seva estada, si ha de conduir per l’illa i visitar alguns recursos turístics, ha de tenir en compte alguns consells i prendre certes precaucions per tal d’evitar sorpreses no desitjades. 

CONDUIR PER MALLORCA

Per conduir a Mallorca és necessari haver complert els 18 anyos, tenir el permís de conduir en vigor i dur l’original. Depenent del país d’origen serà necessari tenir el un permís de conduir internacional. Abans d’iniciar el viatge, consulti en el seu consolat o ambaixada quins són els requeriments.

A Mallorca totes les carreteres són d’ús gratuït.

Normes de seguretat a tenir en compte

A Espanya es condueix per la dreta. Els límits de velocitat són, si no s’indica el contrari: 50 km/h a zones urbanes, 80 km/h per carretera i 120 km/h per autopista. L’ús del cinturó de seguretat és sempre obligatori per a tots els ocupants del vehicle. Està prohibit parlar per telèfon mòbil durant la conducció, llevat del sistema de mans lliures. La taxa d’alcohol no pot superar 0.5 g/l en sang  o 0.25 mg/l en aire espirat.  És obligatori l’ús d’armilla reflectant quan s’hagi de sortir del vehicle i  s’ocupi la calçada o el voral. L’ús de triangles de senyalització és obligatori si el vehicle ha quedat immobilitzat a la calçada o al voral. El nombre màxim de persones que poden transportar-se no pot excedir del nombre de places autoritzades en el vehicle.

Com han de viatjar els infants?

Està prohibit dur als infants en braços. Tots els s menors d’edat d’alçada igual o inferior a 135 cm, han d’utilitzar obligatòriament els seients posteriors, a més de viatjar amb el sistema de retenció adequat d’acord amb la normativa existent. També es recomana l’ús de dispositius de subjecció amb respatller fins que el menor arribi als  150 cm d’alçada. Aquestes indicacions també són son vàlides per viatjar en taxi.

Aparcaments regulats

A moltes localitats l’aparcament  està regulat i tarifat (Zona ORA) i algunes zones estan reservades només per als residents. Es recomana prestar atenció a la senyalització indicativa.

Motocicletes

Els conductors i els usuaris de motocicletes i ciclomotors han d’utilitzar casc protector per circular per qualsevol via urbana o interurbana. Està prohibida la circulació de motocicletes i ciclomotors amb menors de 12 anys de passatgers.

Bicicleta

Per circular en bicicleta, és obligatori l’ús del casc en carretera. Per la ciutat, és obligatori el casc per als los menors de 16 anys.

ESTAFES I ROBATORIS

Mallorca és un lloc segur, però como a qualsevol lloc, hi ha que estar atent als petits robatoris, “ als descuits”, i prendre algunes precaucions.

Controli sempre el seu equipatge i pertinences, ja sigui a l’aeroport, al port, a l’hotel, a la platja, etc. No ho deixi mai desatès.

No deixi objectes de valor dintre dels automòbils, ni per un breu espai de temps.

Dugui la cartera a un lloc resguardat i la bossa de manera que pugui controlar-la quan estigui oberta. Las zones i els recursos turístics són els llocs més freqüentats pels carteristes. No confiï ni en els que semblen turistes.

Eviti aturar-se o entaular conversa amb les “clavelleres” (anomenades així perquè ofereixen clavells o altres objectes) ja que moltes són professionals del furt. 

Eviti el joc ambulant i les apostes al carrer, especialment als anomenats “trileros” ja que són estafadors.

Si a pesar de tots els consells i precaucions ha estat víctima d’un robatori, ha de denunciar el fet a la Policia Nacional. Hi ha un servei de denuncies per telèfon adreçat a turistes estrangers (902 102 112). També pot realitzar-la a la comissaria o a través d’Internet.